O dijagnozama

Centralni venski kateter kod dece

Centralni venski kateter se upotrebljava kao privremeni pristup, kada treba hitno otpočeti sa hemodijalizom, a pacijent nema drugi vaskularni pristup (fistulu ili graft). Preporuka je da se koristi jako kratko (do 5 dana kod ležećih bolesnika) jer je opasnost od infekcije velika. Postavlja se direktno u velike vene (u femoralnu, jugularnu ili potključnu venu). Kateter je rešenje kada nema druge mogućnosti za izvođenje hemodijalize. Napravljen je od dugačke, mekane silikonske cevčice, koja se pri vrhu račva u dva dela: jedan kroz koji izlazi, a drugi kroz koji vraća prečišćenu krv nazad.

Prednosti katetera su mogućnost korišćenja odmah nakon plasiranja, dok igle nisu potrebne da bi se pacijent povezao na aparat za hemodijalizu.

Mane centralnog venskog katetera su komplikacije koje mogu nastati tokom postavljanja i upotrebe koje su ogromne jer je otvoren pristup bakterijama i virusima, nedovoljan protok za hemodijalizu, češćapojava ugrušaka unutar katetera koji onemogućavaju dovoljan protok krvi za kvalitetnuhemodijalizu i nemogućnost kvašenja katetera nakon implantacije.

Centralni venski kateter se koristi i u slučajevima kada je potrebno administrirati velike količine rastvora lekova u krvotok ili velike količine infuzionih rastova za kratko vreme, kada je potrebno obaviti totalnu parenteralnu ishranu ili u slučajevima kada je pacijent na terapiji rastvorima lekova koji mogu izazvati zapaljenske procese na zidovima perifernih vena ukoliko se aplikuju preko njih (citostatici,…).