O dijagnozama

Lat. Phimosis, eng. Phimosis

Fimoza je suženje otvora prepucijuma (kože polnog uda) ispred vrha glansa. Ona predstavlja komplikaciju koja nastaje na prelazu unutrašnjeg na spoljašnji list prepucijma, jer je kožica na tom prstenu izgubila elsatičnost i rastegljivost. Najčešće se manifestuje nemogućnošću prevlačenja prepucijuma preko glansa. Prepucijum predstavlja zaštitni mehanizam organizma, kojim se sprečava uticaj spoljašnjih štetnih faktora – kako hemijskih, tako i mehaničkih.

Postoji primarna i sekundarna fimoza, odnosno nasledna i stečena. Primarna predstavlja sužen otvor „sam po sebi“, a sekundarna nastaje nasilnim prevlačenjem ili drugim vidom traume, pri čemu dolazi do pucanja strukture tkiva prepucijuma. Na tim mestima se stvara ožiljno tkivo, a skupljanjem ožiljnog prstena se sužava otvor na prepucijumu, a u ekstremnim slučajevima on je i potpuno zatvoren.