O dijagnozama

Hernije kod dece

lat. Hernia, eng. Hernia in children

Preponska kila (hernija, bruh lat. Hernia inguinalis) – jedan od najčešćih uzroka hirurških intervencija u dečjem uzrastu. Javlja se u 1-3% slučajeva, a čak tri puta češće kod prevremeno rođenih mališana, 8x češće kod dečaka nego kod devojčica 2x češće sa leve strane, a kod 16% dece sa obe strane.

Preponske kile u dečjem uzrastu su urođene i indirektne – jer ne postoji slabost mišića prednjeg trbušnog zida kao što je najčešće kod odraslih. Nastaju kao posledica nezatvaranja processus vaginalis-a peritoneuma (produžetka parijetalnog peritoneuma, koji predstavlja omotač trbušne duplje), koji se u preko 80% slučajeva normalno zatvori tokom prve godine života. Na taj način je omogućen prolaz nekog dela ili kompletnog organa iz trbušne duplje (tanko crevo, delovi debelog creva, jajnik kod devojčica) kroz unutrašnji otvor ingvinalnog kanala.Lečenje preponskih kila je isključivo hirurško.

Rizik od uklještavanja je veoma visok, naročito kod dece ispod prve godine života. Ali i ako ne postoje komplikacije, preponsku kilu ne treba operisati pre trećeg meseca života. Razlog je taj što je u prva tri meseca dete mnogo podložnije infekcijama i traumama nego nakon tog perioda. Samim tim, i oporavak je mnogo brži.

Operacija se izvodi u kratkotrajnoj opštoj anesteziji i svodi se na uklanjanje kilne kese, kao i na rekonstrukciju ingvinalnog kanala. Ranije su te operacije zahtevale višednevni boravak u bolnici, a danas ova vrsta operacije spada u jednodnevno hirurško lečenje, što takođe ide u prilog manje traume kako za dete tako i za roditelje.

U izuzetnim slučajevima, kada se kilna kesa ne odstrani dovoljno visoko, može da dođe do ponovne pojave kile (recidiv), ili povlačenja testisa u ingvinalni kanal, što predstavlja indikaciju za novi hirurški zahvat.Moguće je da se nakon uspešnog operativnog lečenja kila pojavi na drugoj strani, pa je neophodno preduzeti identičan tretman. Ovo stanje je češće kod ženske dece.Rezultati operativnog lečenja su veoma dobri (99%).

preponska kila kod beba preponska kila kod devojčica