O dijagnozama

Hidrocela testisa kod dece (Vodena kila)

lat. Hydroceletunicae vaginalis testis, eng. Hydrocele

Vodena kila (Hydrocela) predstavlja kolekciju tečnosti unutar skrotuma (mošnica) koja prati processus vaginalis, odnosno izbočenje trbušne maramice unutar skrotuma.. i nastaje zbog nedostatka kanala koji spaja trbušnu šupljinu sa mošnicama.

Hidrocela predstavlja relativno benigno stanje koje ne mora narušiti zdravlje deteta, ali kod velikih hidrocela, može da dodje do pojave velikog pritiska na testise i pojave njihove atrofije sa posledičnim sterilitetom.

Češće se javljaju kod dece, ali se mogu javiti i kod odraslih. Hidrocela je anomalija dečaka, dok se kod devojčica javlja slično stanje nazvano Nuckova cista.

Nekomunikantna hidrocela nastaje sekundarno kao posledica manje traume, testikularne torzije epididimitisa, operacije varikocele, ili se može javiti kao recidiv nakon primarnog tretmana komunikantne hidrocele.

Komunikantna hidrocela varira u veličini, zavisno od aktivnosti. Dijagnostikuje se na osnovu fizikalnom pregleda i anamneze, otok je providan i prosvetljenje skrotuma olakšava dijagnozu. Ako postoji sumnja na intraskrotalnu masu treba uraditi ultrazvuk. Takođe, treba obratiti pažnju da li postoji oboljenje sa kontralateralne strane.

Lečenje: Hirurški tretman ne sprovoditi u prvih 24 meseca zbog tendencije ka spontanom povlačenju. Rana hirurgija je indikovana kod sumnje na istostranu preponsku kilu ili skrivene testikularne anomalije i drugu patologiju. Kod dece operacija je ligiranje-podvezivanje procesusa vaginalisa kroz ingvinalnu inciziju ostavljajuci distalni kraj otvorenim. Najdistalniji deo hidrocele oko testisa se konzervira i tako sačuvan kasnije čini ovojnice – zaštitu testisa.

Najveći broj hidrocela nema simptoma. Najčešće se javlja bezbolno uvećanje jednog, ili oba skrotuma (mošnice), ili kod starijih osećaj pritiska sa strane na kojoj je testis.

Veličina hidrocele može da se smanji u ležećem položaju i da se poveća u stojećem položaju.

Hirurška intervencija ove anomalije danas je rutinska i radi se u opštoj anesteziji. Dete istog dana ide kući a već nakon 2 nedelje može se vratiti sportu i aktivnostima u punom obimu

Funikulocela – Entitet identične etiologije i karakteristika kao i hidrocela, pa se često naziva i hidrocelom spermatične vrpce-funikulusa. Ona se najčešće ekscidira ili otvori otklanjanjem prednjeg zida. Isti principi i zakonitosti važe kao i za hidrocelu.

vodena kila testisa