O Dr Vukaniću

Dr Vukanić

Magistar medicinskih nauka, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, primarius, specijalista dečje hirurgije i subspecijalista dečje urologije. Zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu.

EDUKACIJA

Specijalizacija 1985

Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine iz oblasti dečje hirurgije sa magistarskom tezom „Mikrohirurške i standardne operativne tehnike u lečenju distalnih hipospadija“.

U fazi je izrade doktorata sa odobrenom temom „Mikrohirurgija – metoda izbora u formiranju arterio-venskih fistula sa recipijentnom venom manjom od 2mm“.

USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA

Childrens memorial Hospital, Čikago, SAD:

 • Dečja ortopedija, u timu profesora Michran Tachian (1981, 1982. i 1984.)
 • Dečja urologija, u timu profesora Casey Firlit (1983-1986. i 1988-1990.)
 • Specijalizacija neonatalne hirurgije, u timu profesora John Rafensberger (1986-1988.)
 • Intenzivni kurs mikrohirurgije (1999.)

North Western University, SAD:

 • Mikrovaskularna hirurgija sa posebnim usavršavanjem – specijalizacija za dečju genitalnu hirurgiju, u timu profesora Casey Firlit (1983-1984.)
 • Urođene anomalije urogenitalnog sistema, u timu profesora Douglas Stephans (1985.)
 • Izučavanje i unapređivanje akademskog znanja iz oblasti dečje urologije i transplantacije bubrega, u timu profesora Wiliam Caplan (2003.)

Trevizo, Italija:

 • Intenzivni kursevi „Novine u dečjoj hirurgiji”, gde je aktivno učestvovao u radu i bio član tima koji prvi primenjuju nove hirurške metode u dečjoj urologiji, a njegov rad je objavljen u monografiji kursa (1991. i 1992.)

Maastricht, Holandija:

 • Evropski vaskularni kurs 2007
 • Evropski vaskularni kurs 2011

Učešća na kongresima SIOP-a:

 • SIOP 2003, 35th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 8-11 October 2003, Cairo, Egypt
 • SIOP 2006, 38th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 17-21 September 2006, Geneva, Switzerland
 • SIOP 2008, 40th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 2-6 October 2008, Berlin, Germany

RADNO ISKUSTVO

 • Izvršio prvu mikrohiruršku genitalnu operaciju kod dece na Balkanu (1983.), koristeći tada novi i inovativni hirurški trend u svetu. Od tada on ovu metodu koristi kao rutinsku hirurgiju
 • Izvršio prvu mikrohiruršku ortopedsku operaciju kod novorođenih beba na Balkanu, na urođeno deformisanim stopalima (PEV) (1983.)
 • Prvi na Balkanu izvršio transplantaciju kostne srži kod dece (1984.)
 • Uvodi endoskopsko lečenje VUR-a implantacijom teflon-a/deflux-a prvi put na ljudskoj populaciji u Evropi (1984. godine); u SAD odobrena tek 1987. godine
 • Više puta učestvovao kao lekar i hirurg u ratnim dejstvima u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj od 1991. do 1995.
 • Uvodi u praksu litotripsiju u urinarnom traktu kod dece prvi u bivšoj SFRJ (2002.)
 • Od 2001. stalni član Tima za transplantaciju bubrega na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, jedinom centru za transplantacije kod dece. Učestvovao u većini transplantacija bubrega kod dece.

Objavio je više desetina stručnih i naučnih radova u stručnim publikacijama i časopisima dečje hirurgije, dečje urologije, vaskularne hirurgije, mikrohirurgije i hirurgije urođenih anomalija, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Objavio je poglavlje „Dečja urologija i genitalna hirurgija” u monografiji ”Dečja hirurgija”, prvoj na srpskom jeziku. Objavio je poglavlje „Hirurgija tumora kod dece” u Univerzitetskom udžbeniku Hirurgije za studente i lekare na specijalizaciji Katedre hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2000. godine).

Ostvario je značajne rezultate koji prevazilaze okvire naše zemlje u genitalnoj hirurgiji, mikrohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji, dečjoj urologiji, onkološkoj hirurgiji dece, transplantacionoj hirurgiji bubrega kod dece.

2014. godine izabran za državnog sekretara Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Imenovan za pomoćnika ministra zdravlja Republike Srbije za javno zdravlje tokom 2015. i 2016. godine. U prethodnoj Vladi bio na poziciji specijalnog savetnika ministra zdravlja Republike Srbije u domenu javnog zdravlja.

ČLANSTVA U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA

 • Član Srpskog lekarskog društva (od 1981.)
 • Član Jugoslovenske asocijacije dečjih hirurga (od 1985.)
 • Član Udruženja lekara Crne Gore (od 1994.)
 • Član Udruženja herniologa Jugoslavije (od 2000.)
 • Član Naučnog komiteta Udruženja herniologa Jugoslavije (od 2002.)
 • Stalni sudski veštak sa licencom Ministrstva pravosuđa (od 2003.)
 • Član je sledećih međunarodnih organizacija:
 • EUPSA (European Paediatric Surgery Association)
 • ESPU (European Society of Paediatric Urology)
 • SIOP (International Society of Paediatric Oncology) – za neuroblastom i Wilms-ov tumor (nefroblastom)
 • VAS (Vascular Access Society)
 • IPTA (International Paediatric Transplantation Association)

NASTAVNI RAD

 • Asistent na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu od 1999. godine (reizabran 2003. godine)
 • I 2015. godine bio predsednik komisije za polaganje stručnog ispita u Ministarstvu zdravlja republike Srbije

NAGRADE I PRIZNANJA

 • „Ružičasti Grand Prix” grada Beograda (1983.) za prvu mikrohiruršku operaciju kod dece
 • „Zlatni Grand Prix” grada Beograda (1984.) za prvu transplantaciju kostne srži kod dece
 • Specijalno priznanje organizatora XVIII Ortopedskih i Traumatoloških dana Jugoslavije, Priština (1986.)
 • „Sedamnaestojulska nagrada” za sveukupni doprinos u stručnom i humanitarnom radu (2003.)
 • Nagrada „Most – Put ka vrhu” (2010.) za najbolju i najuspešniju lokalnu samoupravu Republike Srbije
 • Nagrada „Kapetan Miša Anastasijević” za najboljeg domaćina u Srbiji za 2010. godinu
 • Nagrada „Most” – međunarodna nagrada za lokalnu samoupravu i međunarodnu saradnju za povezivanje ljudi, ideja i tržišta za 2011. i 2012. godinu (dodeljuje se svake druge godine)
 • „Orden Svetog Save drugog reda“
 • Više odlikovanja Republike Srpske
 • Član organizacionog odbora Drugog kongresa pedijatara – nefrologa Jugoistočne Evrope, održanog 7-9 aprila 2006. u hotelu Interkontinental, Beograd, Srbija (www.sepnwg2006.com)

Rukovodjenje i učešće u naučnim projektima; saradnja sa drugim naučnim institucijama - medjunarodna saradnja

Više godina sarađuje sa Childrens Memorial Hospital, North Western University, Chicago USA i Children’s Hospital Chicago Illinois State University, Chicago USA.

 • The Burden of Desease and lnjury in Serbia: Zorica Atanasković-Marković… (et al.). Belgrade: Ministry ofHealth ofthe Republic of Serbia, 2003 (Bgd: Sprint). – 24:330.Serbian Burden of Disease Study An EU–funded project managed by the European Agency for Reconstruction

Tečno govori engleski i ruski jezik. Oženjen, otac troje dece. Poznat je po svom humanitarnom radu, velikoj energiji i interesovanjima koja daleko prevazilaze profesiju kojom se bavi. U slobodno vreme bavi se pčelarstvom.