O dijagnozama

Rabdomiosarkom

lat. Rhabdomyosarcoma, eng. Rhabdomyosarcoma

Rabdomiosarkom (RMS) je najčešća forma sarkoma mekih tkiva dečjeg uzrasta. RMS je tumor porekla embrionalnih mezenhimalnih ćelija, od kojih se normalno razvija mišićno i vezivno tkivo.

Klasično se RMS histološki deli u dve forme: embrionalni, koji čini oko 80% svih RMS i alveolarni RMS. Ovaj tumor se može javiti na skoro svim anatomskim lokalizacijama, iako se najčešće javlja u glavi, vratu i urogenitalnom traktu. Tumori urogenitalnog trakta mogu dovesti do opstrukcije na nivou bešike ili prostate ili se prezentuju kao paratestikularna skrotalna masa, kao vaginalni polip ili samo kao pojačana sekrecija iz vagine (u slučaju tumora vagine i uterusa). U retkim slučajevima, može se javiti metastazna bolest bez jasnog dokaza primarnog tumora, a dijagnoza se potvrđuje pregledom kostne srži.

Dijagnoza Dijagnostika primarnog tumora se sprovodi kompjuterizovanom tomografijom ili magnetnom rezonancom, uz adekvatnu procenu mesta potencijalnog metastaznog širenja (rendgen pluća, scinti gra fija skeleta, ultrazvuk abdomena, pregled bioptata kostne srži). Definitivna dijagnoza se postavlja biopsijom tumora i to najbolje otvorenim pristupom.

Terapija ovih pacijenata se sprovodi kombinacijom hirurgije, hemioterapije i zračne terapije. Primarna resekcija tumora se vrši ukoliko nema dokaza o zahvaćenosti limfnih čvorova ili udaljenih metastaza i ako se tumor može ekscidirati u potpunosti, bez funkcionalnog oštećenja ili mutilacije pacijenta.