O dijagnozama

Varikocela kod dece (Proširene vene testisa)

lat. Varicoceletestis, eng. Varicocele

Varikocela kod dece je proširejne venskog spleta testisa, najčešće levostrano, koje se dijagnostikuje testom povećanja intraabdominalnog pritiska i ultrazvučnim pregledom, a krajnje razvijeni oblici se registruju i u miru. Zastoj, tj. otežana drenaža neoksigenisane venske krvi sprečava normalan protok i ishranu testisa, te su često prisutni u početnoj fazi prividno uvećanje testisa-otok, a u kasnijim fazama dolazi do hipoplazije testisa, što se najčešće i registruje komparacijom sa kontralateralnim testisom. Nije česta kod dečaka mlađih od 10 godina ali postaje češća na početku puberteta. Problemi sa fertilitetom se javljaju u 20% adolescenata sa varikocelom. Negativni uticaj varikocele povećava se vremenom. Nakon varikocelektomije se uočava poboljšanje spermatogeneze i sazrevanje testisa. Varikocela je obično asimptomatska, retko uzrokuje bol u ovom uzrastu. Najčešće je otkrivaju roditelji ili pedijatri. Dijagnoza i klasifikacija zavise od fizikalnog pregleda i nalaza ultrazvuka bez koga se ne može pristupiti hirurškoj intervenciji. Pozitivan test povećanja intraabdominalnog pritiska je jedna od indikacija za hirurško rešavanje. Tokom adolescencije veličina testisa se proverava godišnje. Nakon adolescencije preporučuju se kontrolni spermogrami najmanje jedanput godišnje.