O dijagnozama

Vezikoureterni refluks kod dece (VUR)

lat. Refluum vesicoureterorenalis, eng. Vesicoureteral reflux

Vezikoureteralni refluks kod dece je posledica nekompetentnog ušća uretera u bešiku, a može biti praćena i nekim drugim anomalijama, npr. ureterocelama. Može se lečiti konzervativno, endoskopski (injekcijom defluksa ili makrogela), a najteži oblici i hirurškom operacijom, zavisno od stepena refluksa i mnogih drugih faktora.

Konzervativna metoda ili antibiotska profilaksa se primenjuje kod VUR-a nižeg stepena. Male doze antibiotika se daju jednom, a ređe dva puta dnevno, kontinurano duže vreme. Preporuka je da se detetu sa VUR-om na taj način spreči urinarna infekcija. To je prva linija odbrane i čeka se spontano povlačenje VUR-a. Prednost ovog načina lečenja je što je to najmanje invazivna opcija za dete, ali zahteva od roditelja da osiguraju kontinuirano uzimanje protektivne doze leka i po nekoliko meseci. Detetu na profilaksi će se MCUG pregledom jednom godišnje i ređe pratiti stepen refluksa, jer se kod lakših formi može očekivati i spontana regresija. Kod deteta sa simptomima infekcije urinarnog trakta (ITU) preporučuje se odmah pregled urina. Ako se ustanovi ITU, pogotovo sa povišenom temperaturom, a dok je dete na antibiotskoj profilaksi, neophodno je brzo reagovanje kako bi se sprečilo oštećenje bubrega.

Endoskopski tretman podrazumeva korišćenje endoskopa kako bi se ubrizgao inertni materijal na nivou vezikoureteralnog spoja. Na ovaj način se sprečava vraćanje urina u uretere i bubrege. Ova procedura je bezbedna i efikasna. Endoskopska injekcija podrazumeva korišćenje endoskopa-cistoskopa. Ova procedura se izvodi u opštoj anesteziji. Endoskopom se ulazi kroz mokraćnu cev u bešiku. Endoskop na svom kraju ima malu kameru i kanal kroz koji se uvlači igla i materijal ubrizgava na tačnu poziciju submukozno i subureteralno. Ova procedura traje oko 20 minuta. Endoskopska injekcija se koristi kod refluksa II-IV stepena. Ovo je minimalno invazivna procedura i ne zahteva nikakav rez i dete može kući već isto veče ili sutradan. Posle ove procedure uglavnom nema nikakvog bola, mada dete može osetiti peckanje prilikom prvih nekoliko mokrenja. Uspešnost ove procedure je visoka, kod dobro utreniranih timova preko 72-73%. Rizik od komplikacija je značajno niži nego kod operacija. Kod endoskopske procedure postoji rizik od infekcije i krvarenja, mada je vrlo niske incidence. Najređe se dešava da gel blokira uretere i tako spreči ulazak urina u bešiku. Kako je endoskopska procedura manje invazivna nego operacija, obično se razmatra pre operacije, pogotovo kod ranih stadijuma refluksa što daje mogućnost da se refluks izleči već u ranim stadijumima i tako eventualno izbegne dugo uzimanje antibiotika i stres od svakodnevnog života sa refluksom.

Operacijom se mogu ispraviti anomalije uretera i potpuno izlečiti VUR. Ova operacija izleči većinu dece, ali može biti veoma stresna i bolna za dete (a i porodicu) te se preporučuje za teže oblike VUR-a. Hirurška intervencija (reimplantacija uretera) je korekcija vezikoureteralnog spoja hirurškim putem sa detetom u opštoj anesteziji. Operacija može da traje i par sati i podrazumeva odvajanje uretera od bešike i njegovo vraćanje-reimplantaciju na drugo mesto, tako što hirurg pravi novi tunel kroz bešiku kako bi se napravio efekat valvule. Glavna prednost operacije je njena visoka stopa uspešnosti (88-99%). Ova operacija se izvodi već mnogo godina, a pošto nema idealnemetode, u upotrebi je više tehnika. Ipak, to je ozbiljna hirurška procedura koja nosi sa sobom rizik od komplikacija, kao i svaka druga hirurška procedura (infekcija, krvarenje itd.). Posle operacije, dete ostaje u bolnici nekoliko dana, što može da bude vrlo stresno za dete i porodicu. Zato je operacija najčešće ostavljena kao poslednja opcija za visoke stepene refluksa ili kada ostale opcije ne daju rezultate.