O dijagnozama

Wilms-ov tumor (nefroblastom)

lat. Nephroblastoma (Tumor Wilms), eng. Wilms’ tumor (nephroblastoma)

Wilms-ov tumor je maligni embrionalni tumor bubrega koji se sastoji od blastemskih, stromalnih i epitelijalnih ćelija u različitim kombinacijama.

Tumor se obično pojavljuje kod mlađih od 5 godina, ali se ponekad može javiti i kod starije dece, a sasvim retko i kod odraslih. Bilateralni tumori se javljaju u oko 4% obolelih.

Najčešći nalaz na prezentaciji je palpabilna masa u abdomenu. Od ostalih simptoma i znakova mogu se javiti bolovi u trbuhu, hematurija, povišena temperatura, gubitak apetita, mučnina i povraćanje. Hematurija se javlja u oko 15–20% slučajeva i ukazuje na prodor tumora u sabirni sistem bubrega. Nekad se javlja i hipertenzija.

Dijagnoza: Ultrazvuk abdomena otkriva cističnu ili solidnu masu i eventualnu zahvaćenost bubrežne vene ili donje šuplje vene. Kompjuterizovana tomografija abdomena je neophodna za određivanje širenja tumora, proširenosti na limfne čvorove, kontralateralni bubreg ili na jetru. Rendgenski snimak grudnog koša je neophodan za otkrivanje eventualnih metastaza na plućima u momentu postavljanja dijagnoze.

Prognoza zavisi od histološkog izgleda tumora, od stadijuma i od uzrasta bolesnika (mlađi uzrast ima bolju prognozu).

Nakon preoperativne hemioterapije, čiji je cilj da smanji tumor i redukuje hirurške komplikacije, vrši se hirurška nefrektomija. U zavisnosti od stadijuma bolesti, ordinira se postoperativna hemioterapija sa aktinomicinom D i vinkristinom, sa ili bez zračne terapije.